Projekt – plesna radionica za djecu s TUR

07.06.2018 // news

slavica renko -TUR proj.zl2018Plesno – rekreativna radionica za djecu s TUR i djecu tipičnog razvoja ima za cilj razvoj svjesnosti o tijelu što pomaže u izgradnji samopouzdanja i fizičke i emocionalne sigurnosti. Razvija sposobnosti za primjeren kontakt s drugima kroz tjelesne i kontaktne igre uz visoki stupanj poštivanja njihovih trenutnih želja i potreba. Svakom djetetu se pristupa individualno i naglasak je na jakim stranama svakog pojedinog djeteta ističući ono što dijete može a ne njegove nedostatke čime doprinosimo razvoju pozitivne slike o sebi. Na plesno – rekreativnim radionicama dobrodošlo je na siguran način izraziti svoje osjećaje i najbitnije – dobro se zabaviti!

Provedena su mnoga istraživanja kojima se nastojalo dokazati pozitivno djelovanje plesa na zdravlje i kvalitetu pojedinca. Tako je Gillian (1992.) uočio poboljšavanje komunikacije kroz plesno gibanje kod djece. Kroz aktivnost plesa poboljšava se psihomotorno, kognitivno i socijalno – afektivno funkcioniranje kod djece ( Von Rossberg – Gempton, 1998.). Temeljni cilj plesa je proces osvješćivanja, reintegracije i unapređivanja predodžbe o sebi, vještine neverbalne komunikacije te raspona i kvalitete emocionalnih doživljaja. Plesom djeca s TUR zajedno s vršnjacima tipičnog razvoja postižu osjećaj za unutrašnju strukturu, reduciraju impulzivnost, omogućavaju otkrivanje sebe i buđenje zadovoljstva sobom kao i samozastupanje. Ples razvija osjećaj za neverbalne znakove, razvija socijalne sposobnosti, osjetljivost za druge, prilagodljivost, sudjelovanje, zadržavanje pažnje, empatiju, inicijativu i ravnopravno sudjelovanje u aktivnostima uz maksimalnu individualizaciju prema mogućnostima i sposbnostima svakog djeteta.

Kroz desetodnevnu radionicu želimo da djeca s TUR i djeca tipičnog razvoja zajedno, kao ravnopravni dionici grade podržavajuće i poticajne odnose, kako bi brže i kvalitetnije učili, razvijali se i komunicirali kroz ples i pokret , igru. Time se ostvaruju brojne kako fizičke, tako i psiho – emocionalne i psiho – socijalne dobrobiti. Djeca tipičnog razvoja razvijaju empatiju i razumijevaju potrebe i mogućnosti djece s TUR te ih prihvaćaju sa svim različitostima kao ravnopravnog sudionika u igri, da bi se postepeno približavali jedni drugima pokretom i osmjehom. Na taj način želimo postići INKLUZIJU naših članova – djece s TUR i kroz ples/igru u društvo vršnjaka i vidljivost u zajednici.

Suradnjom s udrugom Festival komornog teatra ZLATNI LAV Umag, senzibiliziramo širu zajednicu, promoviramo rad Udruge, informiramo javnost o potrebama djece s TUR i tako pozitivno djelujemo na svijest građana na ravnopravan odnos prema djeci s TUR i osobama s invaliditetom i njihovu INKLUZIJU u redovne odgojno – obrazovne ustanove, umjetničke i sportske udruge te uključivanje u rad a sve primjerno njihovim individualnim sposobnostima , mogućnostima i željama.

Komentari su zatvoreni