Sibila Petlevski

18.03.2013 // news

Poštovana direkcijo Međunarodnoga festivala komornog teatra “Zlatni lav”,

u dvije godine suradnje s Vašim festivalom u funkciji članice prosudbenog povjerenstva, pri čemu sam ove godine bila predsjednica žirija za dodjelu nagrada, imala sam prilike pobliže se upoznati s organizacijskim i produkcijskim aspektima Vašega rada koji su me ugodno dojmili visokom razinom profesionalizma.

Budući da u svojem radu imam i višegodišnjeg iskustva u organizaciji međunarodnih skupova, kongresa i festivala s područja književnosti i kulture u širem smislu, pa sam samim time upoznata s izazovima, poteškoćama i zadacima tzv. programskog menadžmenta, poželjela sam, umjesto uobičajene kurtoazne zahvale na uspješnoj poslovnoj suradnji, s Vama podijeliti razmišljanja o doprinosu Vašega festivalskog programa domaćoj kulturi, jer držim da pohvale u vezi organizacijskih, umjetničko-programskih i ostalih uspješno ostvarenih segmenata festivalskog događanja, po mojem mišljenju, zaslužuju detaljniji opis i eksplikaciju. To je potrebno tim više što produkcijski aspekti kulturnih događaja u Hrvatskoj nisu uvijek tako vješto i kompetentno ostvareni kao na primjeru Vašega festivala.

Festival je koncepcijski inovativan. Utemeljen je na ideji suživota triju naroda – hrvatskog, slovenskog i talijanskog – koji bivanjem u pograničnom području svjedoče sudbinsku potrebu nadilaženja granica; žudnju za nesputanim širenjem ideja i umjetničkih praksi, uslijed čega nužno dolazi i do proširenja obzora pa se ostvaruje višestruka krosit za zajednicu:

  1. oplođuju se ideje s područja umjetničkog stvaranja;
  2. promovira se društvena tolerancija i suživot;
  3. obogaćuje se hrvatska kazališna scena;
  4. stvara se platforma za prekogranične suradne projekte i programe;
  5. popularizira se dramska i kazališna umjetnost;
  6. informira se i educira se publika, a time proširuje recepcijska baza i sudjeluje se u kreiranju kvalitetnoga tržišta umjetničke ponude i potražnje;
  7. proširuje se i obogaćuje turistička ponuda unutar regije.

Jasno osmišljena kritička koncepcija Festivala pod umjetničkim direktorom Damirom Zlatarom Freyem ostaje otvorena, što čini posebnu vrlinu programskog koncepta; prepušta se izazovima novih izvedbi u uključivši sve mogućnosti komornoga teatra, od produkcija velikih kazališnih kuća do neinstitucionaliziranih kazališnih ansambala i eksperimentalnih kazališnih formacija.

Festivalska koncepcija s godinama rada koje prelaze jedno desetljeće uspješne festivalske organizacije, sve se više proširuje i internacionalizira. Takav razvoj je nužno doveo do usložnjavanja menadžersko-produkcijskih zadataka i poslova pretvorivši Međunarodni festival komornoga teatra Zlatni lav u složen program koji u sebi obasiže čitav niz projektnih sastavnica od kojih je svaka za sebe realizacijski zahtjevna, a zajedno čine organičku cjelinu. Posebne čestitke na obavljenome poslu u tome smislu treba uputiti producentu Festivala Marku Fereniju koji je oko sebe okupio neveliku, ali efikasnu i kompetentu skupinu suradnika i ostvario uzorni festivalski programski menadžment na kakvome bi mu mogli pozavidjeti i mnogi svjetski festivali koji raspolazu većom infrastrukturnom mrežom, golemim brojem suradnika i osiguranom financijskom potporom.

Kad je riječ o financijskoj potpori u kriznim vremenima, treba imati u vidu da nivelacija projekata po ključu «svakome pomalo» nikada ne vodi do željenih rezultata i u krajnjem ishodu štednja koja izjednačuje za zajednicu relevantne, velike programe i neosmišljene male projekte koji se tek trebaju dokazati – nužno dovodi do paradoksa u kojem je zašteđen novac zapravo bačen. Festival Zlatni lav je program koji se u više od jednoga desetljeća djelovanja dokazao kao uspješan domaći – gradski, regionalni, nacionalni i međunarodni program koji doprinosi hrvatskoj kulturnoj ponudi i kao takav bi trebao ući na listu dotacijskih prioriteta.

Zaključno bih izrazila zadovoljstvo još jednim važnim segmentom festivalske organizacije, a to je kreiranje atmosfere još jednog ljetnog žarišta kulturnog zbivanja koje bi grad Umag – dakako uz adekvatnu valorizaciju projektnih dosega Zlatnoga lava – uskoro mogao svrstati na mapu najzanimljivijih turistička odredišta na karti Europe.

Uz zahvalu na uspješnoj suradnji,

s poštovanjem,

prof. dr. Sibila Petlevski, red. prof.

Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Zagreb, 11. kolovoza 2011.

Komentari su zatvoreni